Werkplekonderzoek

De meest effectieve interventie gericht op duurzame inzetbaarheid bij medewerkers met fysieke (of medische) klachten.

Wat is een Werkplekonderzoek?

Met een werkplekonderzoek kijken we niet alleen naar de ergonomische instelling van de werkplek, maar ook naar de interactie tussen de medewerker en zijn werk in relatie tot effectief lichaamsgebruik. Daarnaast nemen we de fysieke belasting en belastbaarheid meer in beschouwing bij interventies gericht op herstel bij klachten of re-integratie. Ons doel is om medewerkers te leren hoe ze op een gezonde en effectieve manier kunnen werken, zodat klachten verminderen of voorkomen worden. We beoordelen de werkplek op ergonomische eisen, analyseren de werkorganisatie, werkhoudingen en de aard van de werkzaamheden. Eventuele verbeteringen worden direct doorgevoerd en medewerkers krijgen advies over het verbeteren van werkhoudingen, werkgewoonten en werkgedrag. Dit bevordert niet alleen de productiviteit, maar ook de duurzame inzetbaarheid.

 

FAQ

Hoe verloopt een werkplekonderzoek?


Stappen en activiteiten

 • Kennismakingsgesprek en klachtinventarisatie
  Intake met betrokkene om klacht en hulpvraag duidelijk te krijgen.
 • Analyse van werkgewoonten
  Analyse van de werkgewoonten, werkorganisatie en werkomstandigheden.
 • Beoordeling en toetsing aan ergonomische normen
  Beoordelen van de uitkomsten en toetsen aan ergonomische uitgangspunten, normen en richtlijnen.
 • Verbeteren van werkplekinstellingen
  Aanpassen van werkplekinstellingen om de werkplek te verbeteren.
 • Lichaamsbewustwording en training
  Directe feedback en correctie op houding en gedrag.
  Aanleren van juist bewegingsgedrag om efficiënter gebruik te maken van spieren, gewrichten minder te belasten en houdingen te variëren.
 • Rapportage
  We rapporteren de resultaten aan werkgever en medewerker.
  Hierin staan persoonsgerichte adviezen over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten (geïllustreerd met foto’s) en de ergonomische instellingen van de werkplek en eventuele knelpunten.
 • Evaluatie
  Evaluatie inplannen om de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen te beoordelen.

Wat zijn de resultaten van een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek verhoogt de vitaliteit op de werkvloer, bevordert re-integratie en vermindert verzuim. Zowel werkgever als medewerker krijgen inzicht in risico’s en leren welke ergonomische en gedragsmatige maatregelen belangrijk zijn. Praktische informatie helpt om arbeidsgerelateerde klachten door fysieke belasting en verkeerde lichaamshouding te verminderen of te voorkomen.

Wat zijn (medisch)indicatie's voor een werkplekonderzoek?

De belangrijkste (medische) indicaties voor een werkplekonderzoek zijn:

 • Gezondheidsklachten die mogelijk werkgerelateerd zijn, zoals rugklachten, RSI-klachten of stress.
 • Aanpassingen nodig na een ziekte of ongeval om de werkzaamheden veilig te kunnen hervatten.
 • Preventief onderzoek bij risicovolle werkzaamheden of werkomstandigheden.

Wat zijn de kosten van een werkplekonderzoek?

Wanneer meerdere collega’s tegen dezelfde uitdaging aanlopen, is een maatwerk ‘incompany’ cursus de perfecte keuze. Deze kan specifiek binnen jouw organisatie worden verzorgd

Zijn er specifieke werkplekonderzoeken voor verschillende sectoren zoals thuiswerken, voertuigen, de zorg en industrie?

Ja, er zijn specifieke werkplekonderzoeken per sector, aangepast aan de unieke behoeften van elke sector. We inventariseren hierbij de technische, organisatorische en persoongebonden maatregelen die genomen kunnen worden.

Kan een werkplekonderzoek ook online worden uitgevoerd?

Werkplekonderzoeken voor beeldschermwerk kunnen online plaatsvinden. Dit vraagt een goede voorbereiding en de mogelijkheid tot een camerapopstelling of het verstrekken van beeldmateriaal.

Als online onderzoek niet afdoende is, volgt een werkplekbezoek op locatie. 

Wanneer geven jullie individuele training op de werkplek?

Wanneer een werkplekonderzoek niet voldoende effetief is en de houding en beweeggedrag van de medewerker de oorzaak lijken van aanhoudende klachten, wordt individuele training op de werkplek gegeven. Hierbij leert de medewerker optimale werktechnieken en -methoden aan. Ook wordt gewerkt aan gedachtepatronen. De leidinggevende wordt betrokken bij acties ter preventie van terugkerende gezondheidsproblemen.

Geven jullie ook preventieve werkplekonderzoeken?

Preventieve werkplekonderzoeken zijn een belangrijk middel om gezondheidsrisico’s op de werkvloer te beperken. Dit doen wij door werknemers voor te lichten over mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen. Ook geven wij individuele instructie, toegespitst op de specifieke taken en omstandigheden van werknemers.

Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

Wil je advies of meer informatie?

Werkplekonderzoek 1