Training Fysieke

Belasting

 • Ervaar zelf welke impact verschillende lichaamshoudingen en bewegingen hebben op je fysieke belasting.
 • Pas je werkplek en houding aan om fysieke belasting te verminderen en daarmee lichamelijke klachten te voorkomen.
 • Leer hoe je signalen van overbelasting vroegtijdig kunt herkennen, zodat je op tijd maatregelen kunt nemen om klachten te voorkomen.

Medewerkers die fysiek belastend werk doen, hebben minder snel last van klachten en herstellen sneller als ze fit genoeg zijn voor hun taak en hun lichaam op de juiste manier gebruiken. Door praktische instructies te geven over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures door fysieke belasting, kunnen medewerkers zich bewust worden van hun gedrag, dit veranderen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid.

Wat is het trainingsprogramma?

De training richt zich op het ontwikkelen van inzicht in gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens werkzaamheden. Deelnemers leren hoe spieren en gewrichten functioneren tijdens fysiek belastende activiteiten, en welke spieren zij kunnen gebruiken om gewrichten te beschermen. De training biedt concrete handvatten voor het verlagen van fysieke belasting en het omgaan met beginnende klachten. Daarnaast krijgen deelnemers de kans om zelf te oefenen, ervaringen uit te wisselen en concrete tips mee te nemen om aan de slag te gaan.

Leerdoelen/leeruitkomsten:

 • Inzicht in gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens de werkzaamheden (hierbij gebruiken we foto’s).
 • Hoe werken de spieren en gewrichten tijdens belastende activiteiten?
 • Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?
 • Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen?
 • Kennis over maatregelen bij beginnende klachten.
 • Zelf oefenen, ervaren en oordelen tijdens het oefenen van verschillende werkhoudingen.
 • Leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen.
 • Concrete tips om aan de slag te gaan met de winstpunten die belangrijk en haalbaar zijn.

Na de training kunnen deelnemers, indien gewenst, gebruik maken van individueel en persoonlijk advies.

Wat is de werkwijze?

De werkwijze interactief en ervaringsgericht: theorie afgewisseld met oefeningen en uitwisselen van ervaringen.  Na een plenair gedeelte oefenen we ‘on the job’ met het toepassen van de nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden.

Wat is het resultaat?

Na de training fysieke belasting hebben medewerkers kennis, inzicht en vaardigheden in:

 • fysieke en repeterende belasting
 • de risico’s en de gevolgen hiervan op spieren, gewrichten en vitaliteit
 • Hoe fysieke belasting op een gunstige manier beïnvloed kan worden door het verbeteren van houding, werkgewoonten, ontspanning en het gebruik van hulpmiddelen

Wordt de training op maat gemaakt?

De training fysieke belasting wordt op maat gemaakt om aan te sluiten bij de specifieke omstandigheden en doelstellingen van het bedrijf. Ter voorbereiding spreken we met betrokkenen zoals de leidinggevenden, HR en de preventiemedewerker en brengen we de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van fysieke belasting in kaart door het observeren van handelingen, werkhoudingen, werktechnieken, werkomstandigheden en hulpmiddelen.

Hoe wordt de training gevalueerd?

Het doel van een evaluatie is om te achterhalen of de training waardevol was. Hierbij onderzoeken we de volgende onderwerpen:

 • Hebben de deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan?
 • Kunnen ze het geleerde toepassen in de praktijk?
 • Sloot de training aan bij de behoeften en verwachtingen van de deelnemers en opdrachtgever?
 • Was de manier waarop de leerstof werd aangeboden effectief?

De resultaten van deze evaluatie gebruiken we om verbeteringen door te voeren en koppelen we terug naar de opdrachtgever.

Wat zijn vervolgmogelijkheden?

Wat houdt 100% tevredenheidsgarantie in?

Op deze training is 100% tevredenheidsgarantie van toepassing.
Niet tevreden dan geen factuur.

Het aanbieden van een tevredenheidsgarantie voor de training Fysieke Belasting onderstreept ons vertrouwen in de kwaliteit en relevantie van onze training. We zijn toegewijd aan het leveren van waardevolle, praktijkgerichte leerervaringen die direct toepasbaar zijn. Deze garantie verzekert deelnemers van onze inzet voor hun professionele ontwikkeling en tevredenheid. Het benadrukt ook ons commitment aan voortdurende ondersteuning en aanpassing van de cursusinhoud aan de behoeften en feedback van de cursisten.

Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

Wil je advies of meer informatie?

Training fysieke belasting 1