Healthcheck:

Meten is Weten!

Leefstijl, gezondheid en fitheid hebben een grote invloed op inzetbaarheid en de mate van verzuim van medewerkers. Gezonde medewerkers zijn het echte kapitaal van eenorganisatie en toch is er vaak onvoldoende zicht op de gezondheid van de medewerkers. Eris geen duidelijk antwoord op vragen als: Voldoet de leefstijl van medewerkers aan de eisen die het behoud van een goede gezondheid bevorderen? Welke gezondheidsrisico’s hebben onze medewerkers? Hoe is de gezondheid van onze medewerkers ten opzichte van de benchmark? Is er veranderingsbereidheid bij de medewerkers? Een HealthCheck biedt inzicht en eye-openers door essentiële informatie terug te koppelen over (beïnvloedbare) gezondheids- en vitaliteitsaspecten, die van belang zijn voor de medewerker en de organisatie.

Wat is een Healthcheck?

Een HealthCheck bestaat uit 2 onderdelen: een online vragenlijst en een fysiek onderzoek op locatie of een thuischeck

De online vragenlijst bevat vragen over leefstijl. Er worden vragen gesteld met betrekking tot bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning. De vragenlijsten kunnen worden uitgebreid om, naast leefstijl, ook andere aspecten van de aan gezondheid gerelateerde inzetbaarheid van de medewerkers in kaart te brengen. Zoals fysieke belasting, herstelbehoefte en werkvermogen.

Nadat de vragenlijst is ingevuld volgt een fysiek onderzoek of een thuischeck. Dit omvat één of meerdere van de volgende metingen:

 • lengte
 • gewicht
 • vetpercentage
 • buikomvang
 • BMI
 • hart-vaatziekten-risicoprofiel
 • bloeddruk
 • glucose
 • cholesterol

Bovenstaande metingen zijn in overleg uit te breiden met fysieke testen zoals:

De uitkomsten van de vragenlijst en de metingen worden besproken met de deelnemer en geregistreerd.

 

Resultaat van de Healthcheck

 

Voor de deelnemer

 • Door de HealthCheck krijgt de deelnemer een heel helder beeld van zijn huidige
  gezondheid.
 • De deelnemers krijgen een persoonlijk rapport met uitleg over de verschillende
  metingen én persoonlijke tips die zij direct kunnen toepassen.

 

Voor de organisatie

 • In één oogopslag inzicht in hoe het staat met de fysieke gezondheid van de medewerkers binnen de organisatie en hun afdeling (mits er voldoende deelnemers zijn om de resultaten anoniem te kunnen verwerken).
 • Door gebruik te maken van een benchmark kan de organisatie zien hoe men ervoor staat qua gezondheid van medewerkers in relatie tot andere bedrijven.
 • De mate van veranderingsbereidheid op verschillende leefstijlaspecten.
 • Aanbevelingen en een eerste opzet van een plan van aanpak dat gebaseerd is op de gerapporteerde uitkomsten van de HealthCheck.

 

 

Vervolgmogelijkheden

 • Leefstijlcoaching en interventies, gericht op voeding, beweging en
  gedragsverandering. Maar ook slaap,  ontspanning, stress, vitaliteit en werk & privé balans.
 • Workshops gericht op Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.
 • Ontwikkelen van een gezondheidsbeleid en plan van aanpak.
Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

Wil je advies of meer informatie?

HealthCheck 1