Fysieke arbeid: Bijna vier op de tien werknemers in Nederland heeft te maken met een vorm van fysiek belastende arbeid zoals tillen, duwen/trekken, lastige houdingen of repeterende bewegingen. Dit kan leiden tot klachten en beroepsziekten aan spieren, pezen, banden en gewrichten. TNO beschrijft cijfers in een factsheet.

Het aandeel werknemers met een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat is hoog. In 2020 ging het bij 42% van de werknemers met een nieuwe beroepsziekte om een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 23% toe te schrijven aan fysiek belastend werk. De jaarlijkse kosten voor loondoorbetaling bij verzuim met klachten aan het bewegingsapparaat bedragen 1,8 miljard. Bij de vorige meting was dit nog 1,5 miljard.