Ergonomisch –

Onderzoek

Krijg een duidelijk overzicht van het soort risico’s dat medewerkers hebben en de verbetermogelijkheden om fysieke belasting bij de bron aan te pakken met doeltreffende oplossingen.

Ergonomie is de wetenschap die zich richt op het optimaliseren van de interactie tussen mensen en hun werkomgeving. Dit omvat factoren als werkhouding, werkorganisatie, werkplek-inrichting, gereedschap en hulpmiddelen. Door deze factoren zorgvuldig te onderzoeken en aan te passen, kunnen risicofactoren en de fysieke en mentale werkbelasting voor werknemers worden voorkomen of verminderen.

FAQ

Wat is een ergonomisch onderzoek?

Tijdens een ergonomisch onderzoek worden verschillende aspecten van de werkomgeving onder de loep genomen. We observeren de werknemers tijdens hun dagelijkse activiteiten, analyseren de fysieke belasting en brengen potentiële risicofactoren in kaart. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden genomen zoals aanpassingen aan werkplekken, hulpmiddelen of werkorganisatie. De maatregelen kunnen variëren van eenvoudige aanpassingen, zoals het aanpassen van de hoogte van een bureau of het aanbrengen van betere verlichting, tot complexere interventies, zoals het herstructureren van werkprocessen of het implementeren van nieuwe technologieën.

Wat is het resultaat van een ergonomisch onderzoek?

Door maatregelen te nemen die de arbeidsomstandigheden verbeteren, verminder je de lichamelijke belasting en het risico op verzuim. Ook verhoog je het comfort dat medewerkers ervaren. Medewerkers zijn meer tevreden en kunnen hun werk langer volhouden. 

Wat is het verschil tussen een werkplekonderzoek en een ergonomisch onderzoek?

 Een werkplekonderzoek is een ergonomisch onderzoek dat wordt uitgevoerd om een specifieke medewerker te ondersteunen die last heeft van klachten, aandoeningen of beperkingen. Naast de ergonomische aspecten wordt er ingezoomd op werkhouding, werkgedrag en werkorganisatie

Wat zijn technische, organisatorische en persoongebonden maatregelen?

Er zijn vaak meerdere opties om gezond werken mogelijk te maken. De ene maatregel heeft meer effect dan de andere.

Technische maatregelen
Hierbij gaat het om aanpassingen aan de fysieke werkplek, zoals het gebruik van ergonomisch ontworpen meubilair of het implementeren van hulpmiddelen die de werkbelasting verminderen.

 Organisatorische maatregelen
Deze omvatten wijzigingen in de werkorganisatie, zoals het aanpassen van werkroosters, het introduceren van pauzes of het herstructureren van werkprocessen.

Persoonlijke maatregelen
Deze richten zich op de individuele werknemer, zoals het aanbieden van training in juiste werkhoudingen of het stimuleren van een actieve leefstijl.

Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

Wil je advies of meer informatie?

Ergonomisch onderzoek 1