Cursus Ergocoach

Fysieke Belasting

Leer hoe je de fysieke en mentale belasting kunt herkennen en kunt verminderen. Krijg zicht op gezond werkgedrag en leer hierover deskundig adviseren. 

 • Ervaar zelf de impact van verschillende houdingen en werkgedrag op het lichaam
 • Ontwikkel effectieve strategieën voor het vergroten van bewustwording en het beinvloeden van gedrag
 • Leer collega’s verstandig om te gaan met fysieke belasting
 • Verkrijg praktische kennis over ergonomische principes en maatregelen

 

Cursus programma

Cursus programma


Om klachten door fysieke belasting te voorkomen, is het belangrijk om eerst de risico’s goed in kaart te brengen. Pas daarna kun je bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s weg te nemen of te verminderen. Hoewel er meestal meerdere mogelijkheden zijn, verschilt de effectiviteit van de maatregelen. Het is daarom belangrijk om goed te kijken welke aanpak in jouw situatie het meeste effect zal sorteren om fysieke overbelasting en de daaruit voortvloeiende klachten te voorkomen.

Daarnaast wordt er in de cursus veel aandacht besteed aan kennis over gezond werken en training van de techniek van coaching.
Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. In onze cursus wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan coaching en communicatieve vaardigheden.

  Module 1 - Theorie

  • Inzicht krijgen in de risico’s die een relatie hebben met fysieke belasting
  • Onderzoeken hoe deze risico’s kunnen worden weggenomen en wat de effectieve maatregel is
  • Gezonde en belastende houdingen en bewegingen
  • Hoe werken de spieren en gewichten tijdens belastende activiteiten?
  • Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?
  • Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen?
  • Zelf oefenen, ervaren en oordelen
  • Veelvoorkomende lichamelijke klachten: hoe herken je beginnende signalen en wat is je rol?
  • Takenpakket Ergocoach
  • De RI&E, Wet- en regelgeving 
  • Enkele oefeningen die bijdragen aan taakgerichte fitheid en het verbeteren van belastbaarheid

  Module 2 - Praktijk

  • Analyseren van de werkgewoonten en de werkbeleving van de medewerker en de ergonomische omstandigheden
  • Trainen van werktechnieken zoals tillen, duwen, trekken, reiken en het gebruik van hulpmiddelen.
  • Coachen, trainen en adviseren over gunstige werkgewoonten met als doel efficiënt gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten, voorkomen statische belasting, doelmatige inzet van hulpmiddelen, verbale- en non verbale communicatie met de cliënt
  • Geven van praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe inzichten en aanleren van vaardigheden
  • Selectie en leren gebruiken van hulpmiddelen
  • Bespreken van de bevindingen

  Module 3 - Coaching

  Echte coachvaardigheden als vragen stellen, doorvragen en de discussie aangaan op basis van wat de ergocoach signaleert zijn veel effectiever dan het recht toe recht aan en met enorm enthousiasme overtuigen van je collega’s en verkopen van de boodschap. De ergocoach leert daarvoor competenties die passen binnen “Vakinhoudelijk leiderschap ”. Het stelt echter ook eisen aan de persoonlijkheid. Over welke gedragseigenschappen zou een ergocoach moeten beschikken? Persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen en persoonlijke groei bevorderen staat in deze module centraal waarbij gewerkt wordt met rollenspellen en praktijksimulaties.

  Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Coach de coach
  • Communicatiemodellen
  • Effectief communiceren
  • Feedback geven
  • Omgaan met weerstand
  • Borgen van afspraken

  Wat is het resultaat?

  Na de cursus Ergocoach Fysieke belasting kan je collega’s adviseren en coachen over:

  • Fysieke en mentale belasting
  • De risico’s en de gevolgen hiervan
  • Hoe die op een gunstige manier beïnvloed kan worden door houding, bewegingsgewoonten, gedrag en werkplekoptimalisatie.

  Je kan werkgedrag en arbeidsomstandigheden op een praktische en efficiënte manier analyseren. Daardoor kun je goed advies geven over gezonde werkgewoonten, de werkorganisatie en de inzet van hulpmiddelen.

  Werkwijze

  De cursus Ergocoach Fysieke Belasting bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor het leren toepassen van praktische vaardigheden.

  Je krijgt toegang tot verschillende leermaterialen, opdrachten en casestudies

  Duur van de cursus

  De basiscursus omvat een dagdeel online en 2 dagen op locatie met een tussenliggende periode van 2 weken.

  FAQ

  Wordt de cursus ook incompany gegeven?

  Wanneer meerdere collega’s tegen dezelfde uitdaging aanlopen, is een maatwerk ‘incompany’ cursus de perfecte keuze. Deze kan specifiek binnen jouw organisatie worden verzorgd

  Waarom de cursus Ergocoach Fysieke Belasting?

  Als medewerkers te maken hebben met fysieke belasting door zware, fysiek belastende werkzaamheden uit te voeren of op een verkeerde manier zitten, tillen, duwen, trekken, reiken of staan, is de kans op klachten aan de knieën, heup, arm, nek, rug, schouders groot. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid en (duurzame) inzetbaarheid. Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor 38% van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Bovendien leidt een ongunstige fysieke belasting tot het maken van fouten en een lager werktempo.

  Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting hebben minder snel klachten, herstellen sneller en zijn duurzaam inzetbaar als zij fit zijn voor hun taak en hun lichaam verstandig gebruiken. Dit is te bereiken door medewerkers praktisch te instrueren over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting. De cursus ERGOCOACH FYSIEKE BELASTING geeft medewerkers de benodigde kennis om collega’s te adviseren en maatregelen te nemen om de bron van fysieke belasting aan te pakken.

  Wat zijn de vervolgmogelijkheden?

  Een greep uit de vervolgmogelijkheden:

  Intervisie:
  Reguliere bijeenkomsten waar ergocoaches ervaringen kunnen delen, uitdagingen kunnen bespreken en best practices kunnen uitwisselen in een ondersteunende omgeving.

  Individuele coaching en training:
  Persoonlijke begeleiding en trainingssessies om ergocoaches te helpen bij het verbeteren van vaardigheden en specifieke uitdagingen.

  Arbo Consultancy voor Implementatie van Gezond Werken:
  Ondersteunen bij het implementeren gezond werken,  arbo beleid en het uitvoeren van risicoanalyses.

  Is de cursus geacrediteerd?

  De basiscursus is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V

  Wat houdt 100% tevredenheidsgarantie in?

  Op deze cursus is 100% tevredenheidsgarantie van toepassing.
  Niet tevreden dan geen factuur.

  Het aanbieden van een tevredenheidsgarantie voor de cursus Ergocoach Fysieke belasting onderstreept ons vertrouwen in de kwaliteit en relevantie van onze training. We zijn toegewijd aan het leveren van waardevolle, praktijkgerichte leerervaringen die direct toepasbaar zijn in de zorgsector. Deze garantie verzekert deelnemers van onze inzet voor hun professionele ontwikkeling en tevredenheid. Het benadrukt ook ons commitment aan voortdurende ondersteuning en aanpassing van de cursusinhoud aan de behoeften en feedback van de cursisten, waarmee we een positieve impact op hun werkpraktijk willen garanderen.

  Wat zijn ervaringen van cursisten?

  Cursus Ergocoach Fysieke belasting 1

  Bieden jullie support na afloop van de cursus?

  Absoluut, we bieden je ook na afloop van de cursus ondersteuning zolang je dat nodig hebt.

  Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

  Wil je advies of meer informatie?

  Cursus Ergocoach Fysieke belasting 2