Cursus Ergocoach

Beeldschermwerk

Leer hoe je de fysieke en mentale belasting kunt herkennen en kunt verminderen. Krijg zicht op gezond werkgedrag en leer hierover deskundig adviseren. 

 • Ervaar zelf de impact van verschillende houdingen en werkgedrag op het lichaam
 • Ontwikkel effectieve strategieën voor het vergroten van bewustwording en het beinvloeden van gedrag
 • Leer hoe je een ergonomische werkplek kunt instellen door het volgen van eenvoudige stappen
 • Kleine groepen voor de beste leerervaring en resultaten

 

     Praktische Informatie

     Voor wie is de cursus Ergocoach Beeldschermwerk bedoeld?

     • Arbo coördinatoren
     • HR-medewerkers
     • Preventiemedewerkers
     • Facilitair medewerkers
     • Ergonomische adviseurs
     • Oefentherapeuten – Fysiotherapeuten – Ergotherapeuten

      

     Wat ga ik leren?

     Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting, gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. We besteden veel aandacht aan communicatieve vaardigheden zodat de ergocoach kennis en inzicht kan overdragen op collega’s en hen waar nodig ook weet te motiveren tot gedragsverandering.

     Theoretisch kader

     • Basiskennis over anatomie en fysiologie in relatie tot klachten door beeldschermwerk
     • Inzicht krijgen in hoe houding en stress invloed hebben op spieren, gewrichten en vitaliteit
     • Begrijpen wat de gevolgen zijn van risicogedrag en werkstress
     • Leren over myofeedback als specialistische methode
     • Kennis opdoen over ergonomische principes voor beeldschermwerk
     • Relevante wet- en regelgeving en normeringen

     Praktische toepassingen

     • Leren analyseren van de werkgewoonten van collega’s en de ergonomische omstandigheden
     • Adviezen geven over het ergonomisch inrichten van (thuis)werkplekken
     • Instructies geven over gunstige werkgewoonten, zoals efficiënt spiergebruik en variatie in houdingen
     • Praktische adviezen en oefeningen aanbieden, gericht op nieuwe inzichten en vaardigheden
     • Oefenen met coachen en adviseren, om collega’s bewust te maken en gedragsverandering te stimuleren
     • (optioneel) Adviezen geven voor het thuiswerken

     Door deze theoretische kennis en praktische vaardigheden zijn deelnemers in staat om collega’s te ondersteunen bij het voorkomen van klachten gerelateerd aan beeldschermwerk. Zo kunnen medewerkers optimaal presteren, ook in een digitale werkomgeving.

     Wat is de werkwijze?

     De cursus Ergocoach Beeldschermwerk bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijkopdrachten. Er is veel aandacht voor het leren toepassen van praktische vaardigheden.

     Wat is het resultaat?

     Na de cursus Ergocoach Beeldschermwerk kan je collega’s adviseren en coachen over:

     • Fysieke en mentale belasting tijdens beeldschermwerk
     • De risico’s en de gevolgen hiervan
     • Hoe die op een gunstige manier beïnvloed kan worden door houding, bewegingsgewoonten, gedrag en werkplekoptimalisatie.

     Je kan werkgedrag en arbeidsomstandigheden op een praktische en efficiënte manier analyseren. Daardoor kun je goed advies geven over gezonde werkgewoonten, de werkorganisatie en de inzet van hulpmiddelen.

     Waarom de cursus Ergocoach Beeldschermwerk?

     In 2022 had 60% van de werknemers klachten aan het bewegingsapparaat. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2021, toen het percentage 56% was. Daarnaast zijn de kosten voor loondoorbetaling bij verzuim door werkgerelateerde bewegingsapparaatklachten gestegen, van 1,5 miljard naar 1,7 miljard euro per jaar. (Bron: TNO)

     Gezien de hoge prevalentie van klachten onder beeldschermwerkers en het aanzienlijke werkgerelateerde verzuim is deze cursus een waardevolle investering om deze problemen proactief aan te pakken, nog voordat ze erger worden. 

     Hoe lang duurt de cursus?

     De cursus wordt in 2 dagdelen gegeven met een voorbereidende opdracht voor aanvang van de 1e bijeenkomst.

     Wat zijn de startdata voor de cursus?

     Wordt de cursus ook in-company gegeven?

     Ja, de Cursus Ergocoach Beeldschermwerk kan ook in-company worden gegeven. Het voordeel hiervan is dat de cursus volledig kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelen van het bedrijf en de uitdagingen waar de medewerkers mee te maken hebben.

     Wat zijn de vervolgmogelijkheden?

     • Verdiepingscursus Ergocoach Beeldschermwerk
     • De cursus preventiemedewerker in de kantooromgeving
     • Individueel leertraject

     Waar wordt de cursus gegeven?

     We geven de cursus Ergocoach Beeldschermwerk online en op diverse trainingslocaties in Haarlem, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle.

     Bieden jullie support aan na afloop van de cursus?

     Absoluut, we bieden je ook na afloop van de cursus ondersteuning zolang je dat nodig hebt.

     Wat wordt er bedoeld met 100% tevredenheidsgarantie?

     Op deze cursus is 100% tevredenheidsgarantie van toepassing.
     Niet tevreden dan geen factuur.

     Het aanbieden van een tevredenheidsgarantie voor de cursus Ergocoach Beeldschermwerk onderstreept ons vertrouwen in de kwaliteit en relevantie van onze training. We zijn toegewijd aan het leveren van waardevolle, praktijkgerichte leerervaringen die direct toepasbaar zijn. Deze garantie verzekert deelnemers van onze inzet voor hun professionele ontwikkeling en tevredenheid. Het benadrukt ook ons commitment aan voortdurende ondersteuning en aanpassing van de cursusinhoud aan de behoeften en feedback van de cursisten.

     Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

     Wil je advies of meer informatie?

     Cursus Ergocoach Beeldschermwerk 1