Begeleiding Van Werknemers Met 

Gezondheidsklachten

Als medewerkers in de kinderopvang te maken krijgen met fysiek zwaar werk, vaak ongemakkelijke houdingen zitten, hoge werkdruk ervaren en te maken hebben met onverwachte situaties dan is er verhoogde kans op klachten aan arm, nek, schouders, rug, heupen en knieën.

Ongeveer 60% van de medewerkers in de kinderopvang ervaart gezondheidsklachten die een relatie hebben met het werk.
Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor 38% van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Bovendien leidt een ongunstige fysieke belasting tot het maken van fouten en een lager werktempo.

Om klachten en arbeidsrisico’s te voorkomen, moeten medewerkers hun lichaam verstandig gebruiken. Dit is te bereiken door medewerkers praktisch te instrueren over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting.

De cursus ERGOCOACH KINDEROPVANG  geeft medewerkers de benodigde kennis om collega’s te adviseren met als insteek: bewustwording – ervaringsgericht leren – gedragsverandering – eigen verantwoordelijkheid om te bereiken dat medewerkers zelf de regie nemen over gezond & veilig werken.

Resultaat

Na het volgen van de cursus ergocoach kan je collega’s adviseren en coachen over:

 • Fysieke en mentale belasting tijdens het werken met- en zorgen voor patienten
 • De risico’s en de gevolgen hiervan
 • Hoe dit op een gunstige manier beïnvloed kan worden door bewustwording, houding, bewegingsgewoonten, gedrag, de inzet van hulpmiddelen en organisatie van werk

Cursus Programma

Kern van de cursus is: kennis over gezond werken en training van de techniek van coaching. Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. In onze cursus wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan coaching en communicatieve vaardigheden. Theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties, discussies en praktijkoefeningen.

Beknopte Inhoud Van De Cursus

Theorie

 • Inzicht krijgen in gezonde en belastende houdingen en bewegingen
 • Hoe werken de spieren en gewichten tijdens belastende activiteiten?
 • Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?
 • Belastbaarheid; eigen veerkracht, eigen initiatief om te werken aan vitaliteit
 • Belasting op het werk én vanuit privé
 • Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen? Of de bron van fysieke belasting aan te pakken?
 • Zelf oefenen, ervaren en oordelen
 • Veelvoorkomende lichamelijke klachten: hoe herken je beginnende signalen en wat is je rol
 • Takenpakket Ergocoach
 • Wet- en regelgeving & de arbocatalogus
 • Enkele oefeningen die bijdragen aan taakgerichte fitheid en het verbeteren van belastbaarheid

Praktijk

 • Analyseren van de werkgewoonten en de werkbeleving van de medewerker en de ergonomische omstandigheden
 • Trainen van werktechnieken zoals lage werkhoudingen, bukken, tillen, reiken etc.
 • Coachen, trainen en adviseren over gunstige werkgewoonten met als doel efficiënt gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten, voorkomen statische belasting, doelmatige inzet van hulpmiddelen, verbale- en non verbale communicatie met de cliënt
 • Geven van praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe inzichten en aanleren van vaardigheden
 • Bespreken van de bevindingen

Coaching- en communicatievaardigheden

Echte coachvaardigheden als vragen stellen, doorvragen en de discussie aangaan op basis van wat de ergocoach signaleert zijn veel effectiever dan het recht toe recht aan en met enorm enthousiasme overtuigen van je collega’s en verkopen van de boodschap. De ergocoach leert daarvoor competenties die passen binnen “Vakinhoudelijk leiderschap ”. Het stelt echter ook eisen aan de persoonlijkheid. Over welke gedragseigenschappen zou een ergocoach moeten beschikken? Persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen en persoonlijke groei bevorderen staat in deze module centraal waarbij gewerkt wordt met rollenspellen en praktijksimulaties.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Coach de coach
 • Communicatiemodellen
 • Effectief communiceren
 • Feedback geven
 • Omgaan met weerstand
 • Borgen van afspraken

 

Werkwijze

De cursus Ergocoach Kinderopvang bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor het leren toepassen van praktische vaardigheden.

 

Praktische Informatie

Doorlooptijd

De  basiscursus omvat een dagdeel online en 1 dag op locatie met een tussenliggende periode van 2 weken.

 

Cursustijden

Van 10.00 uur tot 16:30 uur.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 12.

Cursus voorbereiding

De cursus Ergocoach Kinderopvang wordt op maat gemaakt

Studiemateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit online learning, een database met daarin literatuur, de presentatie en handouts.

Open inschrijving

2 keer per jaar organiseren we een open inschrijving.

Cursus locatie

We geven de cursus ergocoach in company, (deels) online en op diverse trainingslocaties in de omgeving van Utrecht, Rotterdam en Zwolle.

Garantie

Op deze cursus is 100% tevredenheidsgarantie van toepassing.
Niet tevreden dan geen factuur.

Waardering

De cursus ergocoach beeldschermwerk wordt zeer hoog gewaardeerd door deelnemers

Certificaat

Na het volgen van de cursus en het uitvoeren van opdrachten ontvangen deelnemers een certificaat.

Vervolgmogelijkheden

We bieden diverse vervolgmogelijkheden om de kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden. We bieden consultancy aan voor het implementeren van gezond werken als vast onderdeel van het werken

Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

Wil je advies of meer informatie?

Begeleiding van werknemers 1