Training Gezond

Beeldschermwerk

Leer je werkplek ergonomisch in te stellen en te beoordelen. Ervaar zelf hoe je door eenvoudige maatregelen lichaamsbewustzijn, houding en werkgewoonten kunt verbeteren en je concentratie op peil kunt houden. 

 • Ervaar zelf het effect van verschillende houdingen en werkgedrag op het lichaam.
 • Leer eenvoudige stappen om je beeldschermwerkplek te beoordelen en ergonomisch in te stellen.
 • Krijg eenvoudige oefeningen voor meer energie en vitaliteit.

Praktische Informatie

Wat is het trainingsprogramma?

De training richt zich op het ontwikkelen van inzicht in gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens werkzaamheden. Deelnemers leren hoe spieren en gewrichten functioneren tijdens fysiek belastende activiteiten, en welke spieren zij kunnen gebruiken om gewrichten te beschermen. De training biedt concrete handvatten voor het verlagen van fysieke belasting en het omgaan met beginnende klachten. Daarnaast krijgen deelnemers de kans om zelf te oefenen, ervaringen uit te wisselen en concrete tips mee te nemen om aan de slag te gaan.

Leerdoelen/leeruitkomsten:

 • Inzicht in gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens de werkzaamheden (hierbij gebruiken we foto’s).
 • Hoe werken de spieren en gewrichten tijdens belastende activiteiten?
 • Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?
 • Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen?
 • Kennis over maatregelen bij beginnende klachten.
 • Zelf oefenen, ervaren en oordelen tijdens het oefenen van verschillende werkhoudingen.
 • Leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen.
 • Concrete tips om aan de slag te gaan met de winstpunten die belangrijk en haalbaar zijn.

Na de training kunnen deelnemers, indien gewenst, gebruik maken van individueel en persoonlijk advies.

Wat is de werkwijze?

De training is interactief en ervaringsgericht. Theorie wisselen we af met oefeningen en uitwisselen van ervaringen. De deelnemers gaan zelf aan de slag met het beoordelen en instellen van de werkplek. Na de training ontvangen de deelnemers een infographic en een hand-out en is er gelegenheid voor persoonlijk advies.

Wat is het resultaat?

Na de training ‘Gezond Beeldschermwerk’ hebben de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden in:

 • eenzijdige en repeterende belasting bij beeldschermwerk
 • de risico’s en de gevolgen hiervan op de nek, rug, schouders en vitaliteit
 • hoe dit op een gunstige manier te beïnvloeden is door gezond werkgedrag, bewegen, ontspanning en het creëren van een ergonomische werkomgeving thuis en op het werk

Waarom een training gezond beeldschermwerk?

Langdurig beeldschermwerk en veel zitten zijn ongezond. Het kan leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, oogproblemen, slaapproblemen en zelfs hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Ook daalt de productiviteit en stijgt het risico op burn-out. 

Een interactieve training gezond beeldschermwerk is hiervoor een effectieve oplossing. Het leert medewerkers hun werkplek goed in te stellen, te bewegen en op tijd pauze te nemen. Dit is gunstig voor de vitaliteit, inzetbaarheid en het welzijn van personeel en helpt verzuim tegen te gaan. Bovendien voldoen werkgevers hiermee aan hun wettelijke voorlichtingsplicht.

Voorbereiding

De training ‘Gezond Beeldschermwerk’ wordt aangepast aan de specifieke situatie van de organisatie. Voorafgaand aan de training hebben we een intakegesprek, waarin de behoeften en knelpunten binnen het bedrijf worden geïnventariseerd.

 

Wat zijn vervolgmogelijkheden?

Vervolgmogelijkheden na de training zijn:

 • Ergocoach Beleldschermwerk
 • Ergonomische werkplekadvies
 • Periodieke gezondheidschecks
 • Sessie’s over werk-privébalans
 • Training in stressmanagement (o.a. mindfulness en ontspanningstechnieken)

Hoe wordt de training gevalueerd?

Het doel van een evaluatie is om te achterhalen of de training waardevol was. Hierbij onderzoeken we de volgende onderwerpen:

 • Hebben de deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan?
 • Kunnen ze het geleerde toepassen in de praktijk?
 • Sloot de training aan bij de behoeften en verwachtingen van de deelnemers en opdrachtgever?
 • Was de manier waarop de leerstof werd aangeboden effectief?

De resultaten van deze evaluatie gebruiken we om verbeteringen door te voeren en koppelen we terug naar de opdrachtgever.

Wat houdt 100% tevredenheidsgarantie in?

Op deze training is 100% tevredenheidsgarantie van toepassing.
Niet tevreden dan geen factuur.

Het aanbieden van een tevredenheidsgarantie voor de training Fysieke Belasting onderstreept ons vertrouwen in de kwaliteit en relevantie van onze training. We zijn toegewijd aan het leveren van waardevolle, praktijkgerichte leerervaringen die direct toepasbaar zijn. Deze garantie verzekert deelnemers van onze inzet voor hun professionele ontwikkeling en tevredenheid. Het benadrukt ook ons commitment aan voortdurende ondersteuning en aanpassing van de cursusinhoud aan de behoeften en feedback van de cursisten.

Training 'Gezond beeldschermwerk' 1

Wil je advies of meer informatie?

Training 'Gezond beeldschermwerk' 2