Arbeidsdeskundig

Onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet bij (dreigende) langdurige ziekteperiodes of blijvende beperkingen van een werknemer. Dit onderzoek biedt een gedetailleerd overzicht dat gebruikt kan worden in de communicatie met het UWV en/of verzekeraars. Het richt zich op het vinden van blijvende oplossingen voor zowel werknemer als werkgever.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

 • Door de bedrijfsarts zijn de beperkingen ten aanzien van werken van de werknemer vastgesteld. Er is een vertaling van de aanwezige mogelijkheden gemaakt, de “functionele mogelijkheden lijst” (FML).
 • Op basis van deze gegevens en gegevens van de werkgever stelt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer vast.
 • Door middel van dossiervoorbereiding (bestuderen van o.a. re-integratiedossier, bedrijfsgegevens, functiehuis), een bezoek aan de werkgever, een gesprek met de leidinggevende (en/of de P&O-medewerker) en een gesprek met de werknemer wordt inzicht verkregen in de arbeidssituatie, in de motivatie, presentatie en belemmerende factoren van de werknemer.
 • Er wordt door de arbeidsdeskundige een oordeel gegeven over de oplossingsmogelijkheden bij de werkgever. Als er geen reële mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever wordt dit vastgesteld en levert de arbeidsdeskundige advies aangaande mogelijkheden elders op de arbeidsmarkt. Wanneer er wel mogelijkheden zijn tot een interne oplossing biedt de arbeidsdeskundige advies over de wijze waarop dit gerealiseerd wordt en biedt hierbij indien nodig begeleiding (dit begeleidingstraject kan apart worden geoffreerd indien gewenst)
 • Een werkplekonderzoek vind in principe altijd plaats, evenals overleg met de bedrijfsarts.

Arbeidsdeskundig oordeel en rapport

De  rapportage van het arbeidsdeskundig onderzoek bevat in ieder geval de volgende zaken:

 • Een gemotiveerd arbeidskundig oordeel over mogelijkheden tot passend werk bij de huidige werkgever (aangepast eigen werk of ander passend werk, zogenoemd spoor 1).
 • Mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt (passend werk bij een andere werkgever, zogenoemd spoor 2).
 • Advies gericht op mogelijke vervolgactiviteiten (in zowel spoor 1 als spoor 2), zoals aanpassingen of begeleiding.
 • Visie van de werknemer op het onderzoek en advies.
 • Visie van de opdrachtgever op de situatie en de mogelijkheden tot terugkeer in eigen / andere functie.

Wat is het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om de arbeidsgeschiktheid van een persoon vast te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de fysieke en mentale mogelijkheden van de persoon en hoe deze zich verhouden tot de eisen van het werk. Het onderzoek brengt in kaart welke taken en werkzaamheden de persoon wel of niet kan uitvoeren. Zo kan er een passende werkplek of functie worden gevonden, die aansluit bij de capaciteiten van de persoon. Het doel is om de persoon duurzaam aan het werk te helpen, waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar beperkingen.

Wat zijn vervolgmogelijkheden?

Vervolgmogelijkheden na de training zijn:

 • Ergocoach Beleldschermwerk
 • Ergonomische werkplekadvies
 • Periodieke gezondheidschecks
 • Sessie’s over werk-privébalans
 • Training in stressmanagement (o.a. mindfulness en ontspanningstechnieken)
Ergocoach Zorg 3 bijeenkomsten

Wil je advies of meer informatie?

Arbeidsdeskundig Onderzoek 1